Internationale erkenning
De DELE diploma´s zijn de enige diploma´s van het Spaanse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport op internationaal niveau. Ze worden wereldwijd erkend door particuliere ondernemingen, de kamers van koophandel en door zowel particuliere als openbare onderwijsinstellingen.
Het is van belang om te benadrukken dat het DELE diploma vooral nuttig is voor gebruik in het onderwijs en voor het vinden van werk.
De format van de examens, per niveau aangegeven, is als volgt:

DELE A1

Dit diploma bewijst dat de bezitter over voldoende taalkundige vaardigheden beschikt om dagelijks veelgebruikte uitdrukkingen te kunnen begrijpen en toepassen in welk Spaanstalig land dan ook.

Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:
Leesvaardigheid (45 minuten)
Luistervaardigheid (20 minuten)
Schrijfvaardigheid (25 minuten)
Spreekvaardigheid (15 minuten)

http://diplomas.cervantes.es/general/formato.jsp

Volgens ALTE (Association of Language Testers in Europe) staat het diploma DELE A1 gelijk aan de volgende internationale diploma’s:

• Inglés: A1
• Francés: Diplôme d’Etudes en Langue Française DELF/A1 (CIEP)
• Alemán: Start Deutsch 1
DELE A2

Dit diploma bewijst dat de bezitter over voldoende taalkundige vaardigheden beschikt om alledaagse veelgebruikte zinnen en uitdrukkingen te kunnen begrijpen die te maken hebben uit een voor hem relevante ervaringssfeer (algemene informatie over zichzelf en zijn familie, boodschappen, interessante plekken, etc.)

Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:
Leesvaardigheid (50 minuten)
Luistervaardigheid (45 minuten)
Schrijfvaardigheid (45 minuten)
Spreekvaardigheid (15 minuten)

http://diplomas.cervantes.es/general/formato.jsp

Volgens ALTE (Association of Language Testers in Europe) staat het diploma DELE A2 gelijk aan de volgende internationale diploma’s:

• Inglés: Key English Test (KET)
• Francés: Diplôme d’Etudes en Langue Française DELF/A2 (CIEP) o Certificat d’Etudes de Français Pratique 1 (CEFP1) (AF)
• Alemán: Start Deutsch 2