Internationale erkenning
De DELE diploma´s zijn de enige diploma´s van het Spaanse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport op internationaal niveau. Ze worden wereldwijd erkend door particuliere ondernemingen, de kamers van koophandel en door zowel particuliere als openbare onderwijsinstellingen.
Het is van belang om te benadrukken dat het DELE diploma vooral nuttig is voor gebruik in het onderwijs en voor het vinden van werk.
De format van de examens, per niveau aangegeven, is als volgt:

 

DELE B1 (Inicial)

Dit diploma bewijst dat de bezitter over voldoende taalkundige vaardigheden beschikt om zich te redden in situaties die een basis communicatieniveau vereisen.

Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Leesvaardigheid (40 min.)
  • Schrijfvaardigheid (50 min.). Schrijven van korte en eenvoudige teksten van praktische aard.
  • Luistervaardigheid (30 min.)
  • Testoefeningen ter controle van de kennis van de grammatica en vocabulaire (40 min.)
  • Conversatie (10 min.)

http://diplomas.cervantes.es/general/formato.jsp

Volgens ALTE (Association of Language Testers in Europe) is dit diploma te vergelijken met de volgende internationale diploma’s:

• Inglés: Preliminary Englist Test (PET)
• Francés: DELF/B1 (CIEP) o CEFP2 (AF)
• Alemán: Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZdaF)
DELE B2 (Intermedio)

Dit diploma bewijst dat de bezitter over voldoende taalkundige vaardigheden beschikt om zich te redden onder normale communicatieve omstandigheden in alledaagse situaties die geen specifiek taalgebruik vereisen.

Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Leesvaardigheid (60 min.)
  • Schrijfvaardigheid (60 min.) Schrijven van een persoonlijke brief en een opstel. Beide teksten moeten 150 á 200 woorden omvatten.
  • Luistervaardigheid (30 min.) De kandidaat moet 12 meerkeuzevragen beantwoorden over 4 gesproken teksten. De opnames zullen bestaan uit mededelingen, nieuwsberichten, conversaties of interviews.
  • Testoefeningen ter controle van de kennis van de grammatica en vocabulaire (60 min.)
  • Conversatie (10-15 min.)

http://diplomas.cervantes.es/general/formato.jsp

Volgens ALTE (Association of Language Testers in Europe) is dit diploma te vergelijken met de volgende internationale diploma’s:

• Inglés: First Certificate in English (FCE)
• Francés: DELF/B2 (CIEP) o Diplôme de Langue Française (DL) (AF)
• Alemán: B2