De A1 cursus bestaat uit 2 delen, namelijk A1.1 en A1.2

 

Wat kun je van de A1 cursus verwachten?

 • Woordenschat: Geeft de nodige vocabulaire om sinds de eerste dag met iedereen in de klas in het Spaans te communiceren.
 • Basisgrammatica: De cursist ontdekt en begrijpt, door middel van verschillende oefeningen, de basis regels die gelden in de grammatica van de Spaanse taal. Intuitie is hierbij een belangrijk onderdeel.
 • Uitspraak: Door middel van conversatieoefeningen, zul je de intonatie van de Zuid-Amerikaanse uitspraak snel onder de knie krijgen. Dit is een zeer belangrijk onderdeel van de cursus en zal veel aandacht krijgen.
 • Luisteren: Brengt de cursist in de gelegenheid om de Spaanse taal auditief te begrijpen. Het proces van luisteren en begrijpen zal op een interactieve manier plaatsvinden. Hiervoor worden eenvoudige, begrijpelijke oefeningen gebruikt.

Kort samengevat geeft deze cursus je de gelegenheid om Spaans te leren lezen, schrijven, te verstaan en te spreken op basisniveau.


CEF-levels: niveaus van taalbeheersing volgens de Raad van Europa

 • U kunt een eenvoudig gesprek voeren, over bekende onderwerpen, als de gesprekspartner bereid is om langzaam te spreken, dingen te herhalen en u helpt bij het formuleren van wat u probeert te zeggen.
 • U kunt eenvoudige vragen stellen en beantwoorden over zeer vertrouwde onderwerpen.
 • U kunt eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om uw woonomgeving en de mensen die u kent, te beschrijven.
 • U kunt bekende woorden en eenvoudige zinnen herkennen, die uzelf en uw directe omgeving betreffen, mits men langzaam en duidelijk spreekt.
 • U kunt een korte, eenvoudige briefkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het versturen van vakantiegroeten.
 • U kunt persoonlijke gegevens op een formulier invullen.
 • U kunt bekende woorden en eenvoudige zinnen lezen en begrijpen, bijvoorbeeld in briefjes, op posters en catalogi.