Internationale erkenning
De DELE diploma´s zijn de enige diploma´s van het Spaanse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport op internationaal niveau. Ze worden wereldwijd erkend door particuliere ondernemingen, de kamers van koophandel en door zowel particuliere als openbare onderwijsinstellingen.
Het is van belang om te benadrukken dat het DELE diploma vooral nuttig is voor gebruik in het onderwijs en voor het vinden van werk.
De format van de examens, per niveau aangegeven, is als volgt:

DELE C1

Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Leesvaardigheid en taalgebruik (90 minuten).
  • Luistervaardigheid en taalgebruik (50 minuten).
  • Geïntegreerde vaardigheden: luister- en leesvaardigheid en schriftelijke interactie en uitdrukkingsvaardigheid (80 minuten).

Geïntegreerde vaardigheden: leesvaardigheid en mondelinge interactie en uitdrukkingsvaardigheid (20 minuten). http://diplomas.cervantes.es/general/formato.jsp

Volgens ALTE (Association of Language Testers in Europe) is dit diploma te vergelijken met de volgende internationale diploma’s:

• Inglés: Certificate in Advanced English (CAE)
• Francés: Diplôme Approfondi de Langue Française DALF/C1 (CIEP) o Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DS) (AF)
• Alemán: Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)

 

DELE C2 (Superior)

Dit diploma bewijst dat de bezitter over voldoende taalkundige vaardigheden beschikt om zich te redden in situaties die zeer specifiek gebruik van de Spaanse taal en kennis van de Spaanse cultuur vereisen.

Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:
Taalgebruik, lees- en luistervaardigheid (90 minuten)
Geïntegreerde vaardigheden: luister- en leesvaardigheid en schriftelijke interactie en uitdrukkingsvaardigheid (150 minuten).

Geïntegreerde vaardigheden: leesvaardigheid en mondelinge interactie en uitdrukkingsvaardigheid (20 minuten).

http://diplomas.cervantes.es/general/formato.jsp

Volgens ALTE (Association of Language Testers in Europe) is dit diploma te vergelijken met de volgende internationale diploma’s:

• Inglés: Certificate of Proficiency in English (CPE)
• Francés: DALF/C1 (CIEP) o Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF) (AF)
• Alemán: Zentrale Oberstufenprüfeng (ZOP) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS)