Het gebruik van de site van Spaans in Amersfoort is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Gebruik van deze site betekent dat de gebruiker akkoord gaat met het volgende:

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Spaans in Amersfoort geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact met ons op te nemen.

Spaans in Amersfoort is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van Spaans in Amersfoort .

De website van Spaans in Amersfoort  bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Spaans in Amersfoort  kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

Op de inhoud van de webpagina’s van Spaans in Amersfoort  rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Spaans in Amersfoort . Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Spaans in Amersfoort .